chronopotentiometric titration


chronopotentiometric titration
хронопотенциометрическое титрование

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.